Workshops och föreläsningar

 

FÖRELÄSNINGAR

Jag erbjuder föreläsningar i ämnena;

  • BodyHaramony
  • Kroppskännedom - Lyssna till din kropp den vet bättre än du!

Är du intresserad av en föreläsning i något eller flera av ovanstående ämnen för ditt företag/ förening eller i privat sällskap, är du välkommen att kontakta mig för mer information.

 

Aktuella föreläsningar 2021 (Fri Entré)

BODY HARMONY metoden- transformera kropp, sinne, känsla genom lyssnande beröring.

Hur kan en mjuk och inkännande beröringsmetod förbättra kroppshållningen och lösa upp smärta, spänningar och trötthet? Kan dina föreställningar och det du tänker påverka din kropp? Om detta och lite till kommer Kroppsterapeut Marita Uhr att berätta om och demonstrera.

Plats

Datum

Tid: Uppdateras inom kort! 

 

WORKSHOPS 

För dig som vill lära dig mer om Bodyharmonymetoden anordnas workshops i ämnet. Du lär dig bl.a. konsten att läsa av, lyssna in och följa en kropps alla subtila viskningar för att befria sig från mönster som hållit sinnet och kroppen gisslan.

Workshopen passar alla människor som vill förfina sina kunskaper i hur de kan arbeta med andra människor, men kan också användas för den egna personliga uvecklingen. Du som arbetar innom vård och omsorg har särskilt glädje av denna kurs då Bodyharmony behandlingen är väldigt lugnande och avslappnande för människor. Jag har själv arbetat med både äldre människor och människor med olika funktionsnedsättningar med mycket fina resultat, såsom smärtnedsättningar, ökad rörlighet, minskad oro och ökad social förmåga.

Är du intresserad av att ha en workshop i annan stad utanför Stockholm och är minst 10 personer, reser jag gärna till er. Välkommen att kontakta mig för mer information.

 

Aktuella workshops 2021

Body harmony

Stockholm den 

Jag heter Marita Uhr, sedan 1983 har jag arbetat som kroppsterapeut med BodyHarmony metoden.

Den första BodyHarmony sessionen jag själv tog för över trettio år sedan, förändrade mig både fysiskt och psykiskt och öppnade upp för en ny medvetenhet. Min kroppshållning blev rakare, mer balanserad och framför allt fick jag en känsla av befrielse i kroppen. Jag förstod plötsligt sambanden mellan mina negativa tankar och känslor och de begränsningar som fanns i min kropp. Här började en ny spännande och utveckling i mitt liv. Den stora förundran jag då kände inför kroppens visdom och förmåga att transformeras till balans och frid, den känner jag fortfarande under varje behandling jag ger.

Jag vill bjuda in dig till en workshop i konsten att transformera kropp, sinne, och känsla genom en lyssnande beröring, som tar dig bortom historien om dig själv, till ett tillstånd av varande.

Vill du vara med och utforska detta då är du välkommen att delta i den efterfrågade workshopen i BodyHarmony.

Beröringen hedrar din individualitet och dina vävnader, så att kompressioner och försvar tryggt kan släppa taget i kroppen. Du kan då uppleva och integrera den du verkligen är. I den upplevelsen är det lättare att omforma tankesätt och beteenden så att de står i samklang med din inre sanning. Då har du möjlighet att göra sunda val utifrån här och nu, som inte är baserat på ditt förflutna. Din kropp kan då återskapa balans och bli en manifestation av lätthet, frihet och rörelse.

Detta är första helgen som du kan delta i under 2016. Det är en introduktion i och förståelse av grunderna för att arbeta med BodyHarmony. På samma gång kan det också vara en del av din personliga utveckling och transformation. Du väljer själv hur du vill använda dig av kursen. Bodyharmony går också bra att integrera med andra kroppsterapier, då metoden kan förbättra resultatet.

Vill du ta ett nytt steg i ditt liv? BodyHarmony har hjälpt många människor till förbättrad hälsa, livskvalitet och utveckling.

Du kommer att både ge och ta emot behandlingar under dessa dagar och den teori som lärs ut, omvandlas direkt i fina behandlingar. Atmosfären är stödjande och utan krav på prestation. Du tränas bl.a. att vara i total närvaro för att finslipa dina sinnen och ditt lyssnande. När du lämnar workshopen bär du med dig många värdefulla verktyg och upplevelser som kan stödja dig i livet. Sedan kan du också hjälpa dina vänner och familj. Varmt välkommen!

Plats: Meddelas senare.

Datum:     

Tid: 9.00–18.00 båda dagarna

Kostnad:......... : - inkl. moms och anmälningsavgift på....... : -. Kurskostnaden ska betalas före......... (garanterar dig kursplats), på NORDEA personkonto............. Marita Uhr. Kom ihåg att skriva ditt namn + workshop i meddelandekolumnen.

Obs! Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återbud.

Anmälan och info: Marita Uhr 0704-10 07 71